Pont opleidingen

 

trainingen bij Pont-opleidingen 


Trainingen op maat: de bedrijfstrainingen van Pont worden aan de wensen van het bedrijf aangepast.
Voor de trainingen worden per bedrijf afspraken gemaakt over de inhoud, de aanvang, de duur en de frequentie van bijeenkomsten.

De bijeenkomsten worden "in-company" georganiseerd, d.w.z. er zijn voor uw bedrijf geen "uitvaluren" doordat uw medewerkers onbereikbaar zijn of onderweg.

De trainingen zijn niet regio-gebonden, maar kunnen door geheel Nederland worden verzorgd.

De cursisten ontvangen na afloop van de trainingen een bewijs van deelname of (na een test) een certificaat.

De inhoud van de training / workshop betreffende de werkzaamheden en het functioneren van de bestuurs- en/of directiesecretaressen op aanvraag.

Open inschrijvingen: voor de open inschrijvingen kunt u via ons e-mail adres informatie aanvragen over aanvangsdata en cursusplaatsen.

Staat de door u gewenste training niet in de onderstaande lijst, laat ons dan weten welke training u zoekt. Mail ons, wij nemen dan contact met u op om een en ander met u te bespreken.

Inschrijven Pont-opleiding en info


 

Pont training computertypen

Om zoveel mogelijk de problemen van RSI tegen te gaan, is het absoluut noodzakelijk, dat men de vaardigheid beheerst in de bediening van het toetsenbord van de computer. Daarnaast zijn enkele punten van essentieel belang, namelijk:
· het typen met 10-vingers (blind) om extra vermoeidheid van de nek en de ogen te voorkomen
· het regelmatig even pauzeren
· het innemen van een correcte houding achter de computer en die ook handhaven.

Pont verzorgt hiervoor trainingen, waarbij in een beperkt aantal trainingsuren voldoende kennis van het toetsenbord en vaardigheid in de bediening ervan wordt verkregen. Tijdens elke sessie wordt door de trainer de houding achter de computer gecorrigeerd, net zolang tot de juiste houding een gewoonte wordt. De beoogde te behalen snelheid is 100 a.p.m. Wil men een hogere snelheid behalen, dan zal de cursist(e) zelf de oefentijd moeten verlengen.

duur:                24 uur (8 bijeenkomsten)
groepsgrootte:   minimaal 8 deelnemers

Mogelijkheden

Inschrijven Pont-opleiding en info


 

Pont training stenografie Nederlands (systeem Pont)


Te gebruiken o.a. bij het verslaan van vergaderingen, opnemen van gedicteerde brieven, korte telefonische notities etc.

Algemeen lesprogramma: het aanleren van woord- en zinsverkortingen/verkortings- regels, in stenografische tekens opnemen van o.a. brieven, rapporten en verslagen. Stenogrammen moeten vlot worden gelezen om in de praktijk het dictaat op de tekstverwerker uit te kunnen werken vooropleiding gedegen kennis van spelling en grammatica is noodzakelijk

duur:                    32 uur (16 bijeenkomsten)
groepsgrootte        minimaal 8 deelnemers

Mogelijkheden 

Pont training stenografie Engels, Duits of Frans (systeem Pont)

Nadat eenmaal steno Nederlands is aangeleerd, bestaat de mogelijkheid om verder te gaan met een van de vervolgopleidingen voor stenografie in de Engelse, Duitse of Franse taal.

Mogelijkheden 

Inschrijven Pont-opleiding en info


 

Pont trainingen Windows / MS-Office-vakken

Het is mogelijk om cursisten voor verschillende onderdelen en trainingen in één groep te combineren.

Doel: Na deze cursussen is de cursist in staat op efficiënte wijze gebruik te maken van een of meer van de onderstaande programma's

Doelgroep: Medewerkers die al werken met, of binnenkort gaan werken met een of meer van de onderstaande programma's

Trainingen kunnen worden gegeven voor verschillende versies, afhankelijk van de geïnstalleerde programmatuur
 

Inhoud van de afzonderlijke onderdelen:

 

Pont training Windows 

De onderwerpen worden aan de hand van opdrachten geoefend. Men leert o.a. de directorystructuur en mappen en submappen te maken, bestanden te kopiëren en te verplaatsen en nieuwe programma's te installeren.
Mogelijkheden

Inschrijven Pont-opleiding en info


 
 

 

Pont training Word 

Onderdelen die tijdens de cursus worden behandeld, zijn:
 • basiskennis: apparatuur, toetsenbord, muis, diskettes, etc.
 • werken met bestanden: aanmaken, opslaan, openen, wijzigen, printen
 • indelen van teksten: instellen van marges, regelafstanden, tabulatorstoppen, lettertype en -grootte
 • bewerken en opmaken van teksten: corrigeren, zoeken en zoeken/vervangen, knippen, kopiëren, plakken,
   invoegen van symbolen en accenten, uitlijnfuncties, paginanummering, kop- en voetteksten
 • woordafbreking en spellingcontrole
 • aanmaken van tabellen en mailingen en werken met de helpfunctie

Mogelijkheden 

Inschrijven Pont-opleiding en info


 

 

Pont training Excel (spreadsheet- of rekenprogramma) 

Informatie overzichtelijk rangschikken door gegevens te organiseren en te berekenen met vele financiële en wiskundige functies in het rekenprogramma MS Excel.

Mogelijkheden 

Inschrijven Pont-opleiding en info


 

 

Pont training Access (databaseprogramma

Adresgegevens op een systematische en snelle manier ordenen en beheren via tabellen, queries, formulieren en rapporten in het databaseprogramma MS Access.

Mogelijkheden 

Inschrijven Pont-opleiding en info

 

Pont training PowerPoint (presentatieprogramma) 

Het integreren van tekst en illustraties voor presentaties, diavoorstellingen en overheadsheets met het presentatieprogramma MS Powerpoint.

Mogelijkheden 

Inschrijven Pont-opleiding en info


 

 

Pont training Internet / E-mailen 

Aandacht wordt besteed aan het leren werken met Internet Explorer, de werkbalken en de map favorieten, het zoeken op internet, het "downloaden" van programmabestanden, gebruiken van multimediafuncties met de Internet Explorer, zoals de Windows Media Player, Realplayer.

Men leert E-mail berichten te verzenden en te ontvangen, afzenders rechtstreeks te beantwoorden, een adresboek aan te maken, berichten op te stellen enz.

Voor alle bovenvermelde cursussen geldt (per cursus):

duur:                         Windows: 2 dagdelen
                                MS-Office programma's: 2 tot 4 dagdelen
                                Internet / E-mail: 2 dagdelen
groepsgrootte:            5 deelnemers

Mogelijkheden 

Inschrijven Pont-opleiding en info


 

Pont training Notuleren


notuleren

algemeen lesprogramma: naast de beginselen van de vergadertechniek, wordt aandacht besteed aan het op juiste wijze weergeven van het tijdens vergaderingen besprokene. Behandeld wordt de taakverdeling tussen de bestuurders: voorzitter, secretaris en penningmeester, doel van de notulen, maken van verschillende soorten samenvattingen, het anticiperen op de spreker. Tijdens de training wordt gewerkt aan de hand van  praktijkoefeningen d.m.v. audio- en videobanden. Naast de bijeenkomsten moet rekening worden gehouden met de nodige tijd voor het uitwerken van tijdens de training genotuleerde vergaderingen.
 

verslagen maken

De nadruk ligt op het kernachtig en helder verslaan van overleg- en vergadersituaties, die makkelijk leesbaar en herkenbaar zijn.

duur:                    2 dagen 
groepsgrootte:       minimaal 6 deelnemers

Mogelijkheden 

Inschrijven Pont-opleiding en info


 

Pont training medische terminologie


Aandacht wordt besteed aan de meervoudsuitgangen, samenstellingen, voor- en achtervoegsels, uitgangen, de uitspraak, etc. in het Nederlands, Latijn en Grieks, inleiding in de normale bouw en functie van het menselijk lichaam en inleiding in de algemene pathologie.

duur:                     24 uur (8 bijeenkomsten)
groepsgrootte:        5 deelnemers

Mogelijkheden 

Inschrijven Pont-opleiding en infoHOME


Pont